Woord van de week: dingenzoeker

Een paar dagen geleden zat ik met 4 andere dingenzoekers een tijdje in een boomhut. Gemaakt van gevonden dingen. ‘Oude bomen zijn meestal goeie vindplaatsen voor een dingenzoeker, ‘ aldus Pippi. Het leven is best mooi als je in het moment leeft en dat het moment is. Nu het weer drukker wordt bij de stoplichten en in de straten, vraag ik me wel eens af of we, als mensheid dan, niet als dingenzoekers, wat zullen meenemen van de afgelopen periode. Ik hoop het wel, maar vrees dat dat mijn naïviteit is. Ik wil de crisis niet afzwakken, maar hoor ook veel positieve geluiden om me heen. Heel veel mensen nemen de eenvoud mee die ze meer konden waarderen. Het is dan misschien niet meteen een oplossing, maar elke bijdrage is er eentje.

Lees verder »

Simpel groots

Hoe val je op met je onderneming? Gaat het om de kwaliteit van je product? Heeft het te maken met hoe je je klant benadert? Of is er toeval aan het werk?

Lees verder »

Maak je tekst tastbaar. Hoe dan? Metaforen!

Metaforen zijn misschien wel het mooiste wat er in de taal bestaat. Dit vond de Griekse redenaar Aristoteles ook al. De vroegste gedetailleerde behandeling van het begrip metafoor vinden we bij hem, meer bepaald in de ‘Poetica’ en, in mindere mate, in de ‘Rhetorica’. ‘’Metafoor is het toepassen op een zaak van een naam die bij een andere zaak hoort.” Hoe vind je een originele metafoor die bij jouw tekst hoort?

Lees verder »