Maak je tekst tastbaar. Hoe dan? Metaforen!

Metaforen zijn misschien wel het mooiste wat er in de taal bestaat. Dit vond de Griekse redenaar Aristoteles ook al. De vroegste gedetailleerde behandeling van het begrip metafoor vinden we bij hem, meer bepaald in de ‘Poetica’ en, in mindere mate, in de ‘Rhetorica’. ‘’Metafoor is het toepassen op een zaak van een naam die bij een andere zaak hoort.” Hoe vind je een originele metafoor die bij jouw tekst hoort?