Simpel groots

Hoe val je op met je onderneming? Gaat het om de kwaliteit van je product? Heeft het te maken met hoe je je klant benadert? Of is er toeval aan het werk?